Malmö stad

Malmö stad

torsdag 10 november 2016

Stationsdag höstlov

Under onsdagen hade vi olika stationer på fritids. Eleverna delades in i åldersblandande grupper.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen (Lgr11).

Två av stationerna handlade om rörelse. På den ena stationen fick alla eleverna prova på att spela pingis. Den andra stationen var läskiga Halloween lekar i gymnastiksalen!

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att
få delta i fysiska aktiviteter. I leken tränar eleverna normer och regler och varför regler kan behövas.( Lgr11).I två andra stationer var skapandet i fokus. I atlejen fick eleverna förvandla vanliga papptallrikar till läskiga masker. Det blev allt från pumpor till vampyrer! På den andra stationen skapades det till spökrundan vi skulle ha längre fram i veckan. Vi gipsade zombie händer, byggde gravstenar och målade med självlysande färg. 
i skapandet  tränar eleverna sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer samt byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker (Lgr11).
Den sista stationen var en digital frågesport där eleverna gjorde en djupdykning i Halloween traditionen. Var kommer traditionen egentligen ifrån? Hur kom den till Sverige? Det var inte helt lätt att svara på alla frågor. De yngre barnen fick hjälp av en äldre kamrat.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften (Lgr11). 
Eleverna var fantastiskt duktiga och kreativa. Många utmanades att prova sådant de kanske vanligtvis inte gör på fritidshemmet. 

-Jag vill alltid ha lov! Sa ett av barnen i slutet av dagen. Ett gott betyg tycker vi i personalen! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar