Malmö stad

Malmö stad

tisdag 7 februari 2017

Datorsal

Denna veckan har vi satt igång med aktiviteten "datorsal". 3orna kommer ha datorsal på måndagar innan mellanmålet och årskurs 4-6 kommer ha datorsal på onsdagar efter mellanmålet. Eleverna har under fritidsråden fått komma med förslag på vilka sidor de vill att man ska få gå in på.

Skolans mål är att varje elev

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar